Sıkça Sorulan Sorular

Programa kimler başvurabilir?

İVME programı, enerji endüstrisinde etki yaratan yenilikçi ve ürünleşmiş projelere sahip, gelir üreten ürünler, hizmetler veya iş modelleri geliştiren girişimleri hedeflemektedir.

Başvurular ne zaman ve nasıl alınacak?

Başvurular, İVME’nin web sitesi üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru için gereken dokümanlar ve süreç web sitesinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Değerlendirme seçim kriterleri nelerdir?

Değerlendirme, yenilikçilik, ürünleşme ve gelir üretme potansiyeline odaklanacaktır.

Program süreci nasıl işliyor?

Program; Başvuru Toplama, Ön Değerlendirme, Değerlendirme, Programa Kabul, Hızlandırma, Final Değerlendirme ve Yatırım olmak üzere yedi aşamadan oluşur. Her aşama, belirli kriterler ve süreçlerle düzenlenmiş ve değerlendirilmek üzere tasarlanmıştır. Detaylar için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, e-posta ile duyurulacaktır. Kesin tarihler için lütfen web sitemizi düzenli olarak kontrol edin.

Hızlandırma programı ne tür eğitimler ve destekler içeriyor?

Hızlandırma programı, pazar ve rakip araştırması, ürün ve teknoloji araştırması, takım yetkinliği değerlendirme, finansal denetim, fikri haklar denetimi ve değer önerisi ile risk değerlendirme başlıklarını kapsayan 12 haftalık online eğitim ve mentorluk seansları içerir.

Programın sonunda girişimlere yatırım yapılacak mı?

Final değerlendirme aşamasında başarılı bulunan girişimlere yatırım yapılması komite tarafından değerlendirilecektir. Yatırım süreci ve detayları programın ilerleyen aşamalarında belirlenecek ve girişimcilere bildirilecektir.

Programa kabül şartnamesi ve yatırımcı dokümanları hangi aşamada imzalanacak?

Programa Kabül Şartnamesi ve Yatırımcı Dokümanları, programa kabul aşamasında, seçilen girişimlerle yapılan bire bir görüşmeler sırasında detaylandırılacak. Bu aşamada, programa ve yatırım koşulları netleştirilecek.

Girişime dair değerleme nasıl yapılacak?

Girişimin değerlemesi ve hisse oranı gibi yatırım detayları, program kabul sürecinde girişimlerle yapılan bire bir görüşmelerde ele alınacak ve karara bağlanacak. Bu süreç, her girişimin özel koşulları ve potansiyeli göz önünde bulundurularak şekillenecek.

Süreçte girişimlere hedefler verilecek midir?

12 haftalık hızlandırma programı süresince, girişimlere önceden belirlenen hedefler bazında görüşmeler yapılacak. Bu hedefler, girişimlerin gelişimine katkı sağlayacak ve onlara yönlendirici olacak. Girişimlerin bu hedeflere ulaşmaları için gerekli destekler sunulacak.